jämförelse av Bridge Vs Flyover

broar och flyover missförstås ofta som en och samma sak men man kan säga att alla flyovers är broar men motsatsen är inte sant. Skillnaden mellan bron beror på dess syfte, användning och dess plats.

 bro Vs Flyover

bro

en bro är en transportväg som är byggd för att transportera väg-eller järnvägstrafik mellan två punkter på land åtskilda av en naturlig hinder eller hinder. Dessa hinder kan vara antingen vattendrag som floder, hav etc. eller torra områden som Dal, väg & järnvägsvägar etc.

broens utformning beror på broens funktion och terrängen över vilken den byggs.

för det mesta läggs grunden för bron på vattenbädden, vilket är ett tråkigt jobb och dyrt.

Flyover

en flyover eller även kallad överfart eller överbrygga är byggd för att ansluta två eller fler än två punkter genom väg eller järnväg över en befintlig väg eller järnväg.

dess huvudsakliga syfte är att minska trafiken genom att tillhandahålla en annan väg eller järnväg över en befintlig väg eller korsning genom att tillhandahålla ett snabbare transportsätt. Men de är vanligtvis byggda för vägar.

de är gjorda över en tung trafikzon. Dessa zoner kan vara upptagen vägkorsning eller järnvägsspår.

de får en hel del kritik eftersom de tar mer utrymme i form av stora pelare men de gör sitt jobb perfekt genom att ge bekvämlighet för människor och fordon

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.