Segmentacja rynku odnosi się do podziału konsumentów na różne szczególne grupy.

osiąga się to, gdy cechy lub atrybuty potencjalnych konsumentów są podobne lub mają pewne podstawowe cechy na bardzo dużym rynku konsumenckim.

bez tej segmentacji niemożliwe jest osiągnięcie stabilnego rynku opartego na pragnieniach, potrzebach i interesach konsumentów.

segmentacja rynku pomaga w skupieniu się, czyli Poznaniu konsumentów, którzy mogliby skorzystać lub stać się zadowoleni z dostępnego produktu. Redukuje czas, wysiłek i pieniądze w tworzeniu bardziej spersonalizowanych i opłacalnych strategii. Jest to kluczowa koncepcja marketingowa.

firmy, które odpowiednio segmentują swój rynek, cieszą się ogromnymi korzyściami. Oznacza to zawężenie do oczekiwań każdego klienta, umieszczenie ich produktu lub marki w dużym popycie.

około 95% klientów jest bardzo prawdopodobne, aby kupić od każdej marki, która oferuje spersonalizowane doświadczenie.

niezbędne kryteria skutecznej segmentacji rynku (z przykładami)

rodzaje segmentacji

wiele firm włącza model predykcyjny do badania segmentacji, aby grupować osoby w oparciu o konkretne odpowiedzi na pytania ankietowe. Ale ogólnie, segmentacja rynku dzieli się na następujące.

segmentacja Demograficzna

dzięki segmentacji demograficznej rynek jest sortowany na podstawie wieku, wykształcenia, dochodów, rasy, płci, wielkości rodziny, narodowości i zawodu. Jest to najprostszy sposób, aby podzielić swój rynek, jeśli jesteś nowy w tym.

jest to również najczęstsza forma segmentacji rynku.

segmentacja demograficzna jest popularna, ponieważ produkty i usługi, które kupujemy, kwota, którą jesteśmy gotowi wydać i sposób korzystania z produktów, zależą od czynników demograficznych.

chociaż istnieje szansa, że masz pewne informacje zebrane od obecnych klientów, Możesz również zbierać dane demograficzne z rejestrów publicznych i prywatnych ankiet.

segmentacja Firmograficzna

jest to podobne do segmentacji demograficznej. Różnica polega na tym, że identyfikuje organizacje, a nie osoby, takie jak segmentacja demograficzna. W przypadku segmentacji firmograficznej zastanowisz się, jak duża jest Firma i jej liczba pracowników. Pokaże różnicę między tym, jak zająć się małą firmą a korporacją korporacyjną.

ta forma segmentacji jest idealna dla firm, które świadczą usługi lub produkty, które przynoszą korzyści organizacjom. Przykładem jest firma, która oferuje usługi digitalizacji danych.

segmentacja geograficzna

w przypadku tego typu segmentacji tworzysz grupy docelowe na podstawie granic geograficznych. Wynika to z faktu, że potrzeby i zainteresowania ludzi różnią się w zależności od ich lokalizacji. Segmentacja geograficzna może być oparta na ich klimacie. Zrozumienie tych grup i ich regionu pomoże Ci określić, gdzie i jak reklamować się lub sprzedawać.

ludność, język, klimat, kultura, czynniki miejskie, podmiejskie i wiejskie są zwykle brane pod uwagę w segmentacji geograficznej.

kilka narzędzi może pomóc w gromadzeniu danych do segmentacji geograficznej. Możesz korzystać z badań ankietowych, danych dotyczących użytkowania urządzeń mobilnych, danych strony internetowej, profili w mediach społecznościowych, danych dotyczących sprzedaży i wielu innych.

segmentacja behawioralna

tutaj rynek jest podzielony przez zachowania i wzorce decyzyjne, takie jak styl życia, użytkowanie, zakup i konsumpcja. Segmentacja behawioralna zapewnia bardziej ukierunkowane podejście, ponieważ skupisz się tylko na klientach, którzy częściej kupują.

segmentacja Psychograficzna

segmentacja Psychograficzna uwzględnia zachowania konsumentów i dzieli rynek według osobowości, cech, opinii, zainteresowań i wartości konsumentów. Przykładem jest rynek fitness, który segmentuje swoich klientów do ludzi, którzy dbają o ćwiczenia i zdrowy tryb życia.

kryteria skutecznej segmentacji rynku

segmentacja marketingowa jest potrzebna do skutecznej strategii biznesowej. Aby segmentacja marketingowa była skuteczna, należy wziąć pod uwagę niektóre kryteria. Należą do nich:

znaczący

każdy segment rynku powinien być szeroki i wystarczająco duży pod względem szybkiej sprzedaży i osiągania zysków. Segment musi mieć zdolność do zakupu, czyli swoją zdolność zakupową. Kiedy dany segment, nawet jeśli jest to wszystkie segmenty, może osiągnąć wystarczający zysk, czy to duży, czy mały, przyciąga to uwagę firmy.

marnotrawstwo zasobów, gdy dochodzi do nieuzasadnionej liczby konsumentów. Marka powinna przenikać na rynek z jasno określonymi profilami konsumentów, w tym danymi dotyczącymi ich statusu społeczno-ekonomicznego, pracy, płci, wieku i siły nabywczej. Dane te pozwalają marce dowiedzieć się, czy rynek jest zbyt mały lub odpowiedni, aby biznes był opłacalny.

dobry segment powinien za wszelką cenę zwiększyć sprzedaż i przynieść większy zysk, aby zwiększyć zainteresowanie firmy tym segmentem rynku. Jeśli wszystkie segmenty rynku przyniosą wystarczający zysk, firmy będą prawdopodobnie zainteresowane wszystkimi.

Załóżmy, że jesteś typem sprzedawcy, który sprzedaje wysokiej jakości towary po wysokich kosztach; twoi klienci mogą być zainteresowani Twoimi towarami, ale mogą nie mieć możliwości ich zakupu za pieniądze.

dlatego powinieneś upewnić się, że segment rynku jest zainteresowany Twoim produktem wysokiej jakości i musi być w stanie kupić od ciebie; to znaczy, że ich siła nabywcza musi być wysoka.

przystępny

segment rynku powinien być dostępny wszystkimi środkami, zwłaszcza w dystrybucji, transporcie i komunikacji. Aby reklamy były bardziej opłacalne i docierały do różnych rynków docelowych po przystępnych kosztach, powinieneś mieć możliwość łatwego dotarcia do konsumentów.

produkty rynkowe powinny być szeroko rozpowszechniane za pomocą różnych środków transportu, zarówno drogowego, lotniczego, wodnego, jak i innych dróg. Nieodpowiednie środki transportu mogą prowadzić do braku zainteresowania którymkolwiek z segmentów rynku.

w związku z tym, aby segmentacja rynku była skuteczna, konsumenci w każdym segmencie powinni być dostępni wszystkimi środkami transportu. Ponadto musi istnieć skuteczna komunikacja; wszystkie sieci powinny być łatwo dostępne dla wszystkich konsumentów, aby przyciągnąć potencjalnych konsumentów do segmentów rynku.

sprawiają one, że segmentacja rynku jest skuteczna, pomagają w dystrybucji towarów i usług, zapewniają stałą dostawę produktów i promują zadowolenie konsumentów. Na przykład możesz dowiedzieć się, że do określonego segmentu nie można dotrzeć za pomocą mediów społecznościowych, ale za pomocą gazet lub broszur. Pomoże to, jeśli weźmiesz to pod uwagę dla efektywnego segmentu rynku.

reklamy można również zamieszczać na stronach internetowych często odwiedzanych przez rynki docelowe, identyfikując i gromadząc na ich temat dane.

do segmentu rynku należy podejść z programem marketingowym i sposobami generowania z niego korzyści. Każda segmentacja rynku, na której koncentruje się firma, musi być wystarczająco skuteczna.

oznacza to, że musi być wystarczająco dużo personelu, finansów i zdolności, aby je całkowicie zaakceptować. Dlatego segment musi być wybrany lub rozpoznany w zasięgu firmy.

segment rynku musi mieć praktyczną wartość i konkretne strategie marketingowe, aby zapewnić zyskowny i łatwo wymierny wynik. Strategia marketingowa, która może działać dla Twojego segmentu rynku, powinna być również zidentyfikowana i wybrana, jeśli firma może wykonać taką strategię.

różniczkowy

segment rynku musi zapewniać różniczkowe odpowiedzi, gdy jest wystawiony na oferty rynku. Oznacza to, że segmenty rynku są tworzone specjalnie od siebie.

Załóżmy, że Twoja segmentacja ujawnia, że ludzie, którzy uwielbiają kupować żywność konsumencką, taką jak napoje, i ci, którzy są zainteresowani słodyczami, mają takie same nawyki zakupowe. Zamiast mieć dwa oddzielne segmenty, powinieneś rozważyć połączenie ich w jeden segment.

twoja segmentacja może również ujawnić, że twój rynek docelowy obejmuje populację zależną. Należy stworzyć i wdrożyć strategię marketingową, która przynosi pozytywne reakcje i wyniki zarówno młodszej populacji zależnej (0-18 lat), jak i starszej populacji zależnej (65 lat i więcej), aby zapewnić skuteczną segmentację rynku.

mierzalne

jeśli chodzi o dane, należy uważnie obserwować dostępne dane, aby zmierzyć ilość segmentu rynku. Pomiary są niezbędne, aby móc obliczyć całkowitą atrakcyjność każdego segmentu.

możesz opracować odpowiednią miarę każdego segmentu, dodając wszystkie procenty i całkowitą wielkość rynku, cenę i średni produkt.

mierząc segment rynku, należy wziąć pod uwagę gusta, zainteresowania konsumentów, siłę nabywczą i to, co będą chcieli kupić. Wielkość rynku oraz liczba dostępnych klientów i konsumentów powinny być odpowiednio zdefiniowane i mierzone w celu zmniejszenia trudności związanych z tworzeniem reklam na rynkach.

sprzedawcy muszą mierzyć możliwe dochody swoich klientów, aby segmentacja rynku była skuteczna na wszystkie sposoby.

stabilny

aby uzyskać stabilny wysiłek marketingowy, segmenty rynku muszą być wystarczająco mocne przez długi czas. Zanim więc wybierzesz formę segmentacji, której chcesz użyć, sprawdź, jak długo może pozostać stabilna.

przykładem jest segmentacja ze stylem życia. Może ulec zmianie w dowolnym momencie, ponieważ stale się rozwija. Dlatego może nie być wskazane segmentowanie w oparciu o styl życia na całym świecie. Upewnij się, że możesz przewidzieć swoje podzbiory z rozsądną pewnością.

myśli końcowe

starannie rozbiliśmy segmentację rynku, więc masz wszystko, co musisz wiedzieć o segmentacji. Ten przewodnik pomoże Ci stworzyć bardzo wydajną i opłacalną strategię marketingową.

zanim zaczniesz, określ swój rynek. Określ codzienne potrzeby ludzi, którym odpowiada twój produkt, a następnie pozycję Twojej marki na rynku.

następnie Podziel swój rynek za pomocą którejkolwiek z wyżej wymienionych segmentacji, biorąc pod uwagę kryteria. Poznaj swój rynek, przeprowadzając ankiety, ankiety i tak dalej. Następnie stwórz segment klientów i przetestuj swoją strategię marketingową. Upewnij się, że jesteś elastyczny i skupiony na pieniądzach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.