Blogging gir:
– en plattform for studenter å utvikle SIN STEMME og få kontakt med et autentisk publikum. Dette betyr at elevene kan dele sine meninger, tanker og interesser med et publikum som skal lese innleggene sine. Å vite at det er en «ekte» publikum, tillater studenten å tenke mer kritisk om sitt budskap og tone. Å utvikle og utforske ens stemme er også sterkt knyttet til å utvikle identitet.
– En mulighet til hvor elevene KAN REFLEKTERE over sin læring, noe som gir mulighet for videreutvikling av metakognisjon eller tenkning om å tenke. De kan ta seg tid til å reflektere og koble på forkunnskaper eller personlige erfaringer. Dette i sin tur kan gi rom for større mulighet til å gjøre ytterligere forbindelser på hva som blir lært cross-curricularly eller i studentens liv.
– en plass Å KOBLE til, og disse tilkoblingene kan gjøres på flere måter. Som nevnt i forrige punkt, kan studentene få mulighet til å koble det de lærer i flere fagområder, samt koble til personlig erfaring. Studenter kan også få kontakt med andre bloggere, som kan variere fra jevnaldrende i lukket blogg samfunnet, eller et globalt publikum. Blogging gir også elevene en mulighet til å få kontakt med sine lærere. Med blogging blir kommunikasjon med læreren mer umiddelbar og tilgjengelig; dermed gir flere muligheter for lærere til å gi tilbakemelding på elevenes læring eller til og med bidra til å oppmuntre til ytterligere dypere, kritisk tenkning.
– Måter å utforske LESEFERDIGHET. Blogging kan forbedre skriveferdigheter fordi publikum går utover bare læreren eller noen jevnaldrende. Når elevene vet at deres skriving vil bli reflektert over av et autentisk publikum, blir de mer bevisste på innholdet, samt hvordan de skal koble til publikum. Det blir viktigere for studenten å skrive slik at meldingen er tydelig og engasjerende. Denne leseferdigheten strekker seg også TIL DIGITAL LESEFERDIGHET, ettersom elevene lager og remixer på nettet, kan de dele sine kreasjoner fra Andre Web 2.0-nettsteder ved hjelp av denne plattformen.
– En Annen måte for elevene å utvikle en online identitet, som igjen er relatert TIL DIGITALT STATSBORGERSKAP og utvikle SITT DIGITALE FOTAVTRYKK. Jo mer elevene er engasjert i Å lære Om Digitalt Medborgerskap og er i stand til åpent å diskutere online-interaksjoner i klasseromskontekster, desto større er deres forståelse for hvordan de skal samhandle i den elektroniske verden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.