Sammenligning Av Bro Vs Flyover

Broer og flyover blir ofte misforstått som en og samme ting, men man kan si at alle flyover er broer, men motsatt er ikke sant. Forskjellen mellom bro avhenger av formål, bruk og plassering.

 Bro Vs Flyover

Bro

en bro er en transportrute som er bygget for å frakte vei eller jernbanetrafikk mellom to punkter på land adskilt av en naturlig hindring eller hindringer. Disse hindringene kan enten være vannlegemer som elver, sjø etc. eller tørrland som dal, vei & jernbaneveier etc.

Utformingen av broen avhenger av broens funksjon og terrenget som den bygges over.

mesteparten av tiden, er grunnlaget for broen lagt på vann-seng, som er en kjedelig jobb og kostbart.

Flyover

en flyover eller også referert til som overpass eller overbridge er bygget for å koble to eller flere enn to punkter gjennom vei eller jernbane over en eksisterende vei eller jernbane.

hovedformålet er å redusere trafikken ved å gi en annen vei eller jernbane over en eksisterende vei eller veikryss ved å gi en raskere transportform. Men de er vanligvis bygget for veier.

de er laget over en tung trafikk sone. Disse sonene kan være trafikkert veikryss eller jernbanespor.

de får en god del kritikk da de tar mer plass i form av store søyler, men de gjør jobben sin perfekt ved å gi bekvemmelighet for folk og kjøretøy

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.