ochranné známky vlastněné společností Rocket Software, Inc.

ochranné známky a servisní značky uvedené v následujícím seznamu jsou výhradními vlastnostmi Rocket Software, Inc. nebo její přidružené společnosti (souhrnně „Rocket“). Tyto značky jsou registrovány u amerického Úřadu pro patenty a ochranné známky a mohou být registrovány nebo čekající na registraci v jiných zemích. Ne všechny ochranné známky ve vlastnictví Rocket jsou uvedeny na této stránce. Absence ochranné známky na této stránce nepředstavuje vzdání se jakýchkoli práv duševního vlastnictví, která Rocket stanovila ve svých ochranných známkách, ani neznamená, že Rocket není vlastníkem takových ochranných známek.

 • Aldon®
 • Arkivio®
 • Autoweb®
 • BlueZone®
 • Catalog Solution®
 • COPYCRYPT®
 • CorBusiness®
 • CorStrategy®
 • CorVu®
 • Crossplex®
 • D3®
 • DR/XPERT®
 • Eurex®
 • FLASHCONNECT®
 • Fusion DX®
 • HyperVu®
 • iCluster®
 • IMAGINE®
 • IMAGINE CUA®
 • LegaSuite®
 • Mainstar®
 • Model 204®
 • MVBASE®
 • MV.ENTERPRISE®
 • NetCure®
 • PASSPORT®
 • PASSPORT PC to HOST®
 • PASSPORT WEB to HOST®
 • Peritus®
 • PICK®
 • Rocket®
 • Rocket & Design®
 • Rockete.Equery®
 • Rocket Shuttle®
 • Seagull Software®
 • Servergraph®
 • Shadow®
 • Shadow District®
 • Systemsoft®
 • System Wizard®
 • Trubiquity®
 • UniData®
 • VSAM-Assist®
 • Vtar®
 • Wintegrate®

všechny ostatní ochranné známky nebo registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Další informace o ochranných známkách IBM® uvedených na webových stránkách Rocket naleznete na stránce Informace o ochranných známkách IBM.

obecná pravidla pro správný odkaz na ochranné známky Rocket a názvy produktů

 • první použití každé registrované ochranné známky Rocket® uvedené ve sděleních musí být označeno registračním symbolem ®, jakož i poznámkou pod čarou nebo uvedením zdroje. Přiřazení musí být umístěno buď na stránce / obrazovce, kde se používá ochranná známka Rocket, nebo v právní části komunikace nebo webu, na který se odkazuje.
  příklad attribution / poznámka pod čarou: Rocket® je ochranná známka společnosti Rocket Software, Inc. a jejích dceřiných společností, registrovaných ve Spojených státech a dalších jurisdikcích po celém světě.
 • prvnímu odkazu v textu na všechny názvy produktů Rocket by měl předcházet Rocket a následovat symbol ochranné známky ®.
  příklady: Rocket® API, Rocket® Model 204® vysoce výkonný správce databází. Vezměte prosím na vědomí, že pravidla pro označování názvů produktů se liší podle země. Možná budete muset vyhledat radu od odborníka na ochranné známky.
 • vždy používejte jméno jako přídavné jméno kvalifikující podstatné jméno, které je obecným popisem produktu nebo služby. Název produktu by měl být také používán v jednotném čísle, pokud ochranná známka sama o sobě není v množném čísle nebo přivlastňovací formě.
  příklad: Rocket® API je modernizační nástroj pro IBMi.
 • neměňte formu ani reprezentaci názvu produktu, včetně velkých písmen nebo interpunkce.
  příklad: software Rocket® CorVu®.
 • nevynechávejte poznámku pod čarou / atribuci pro ochranné známky Rocket.
 • neměňte schválenou ochrannou známku Rocket.
 • nevytvářejte žádné nové logo pro názvy produktů Rocket nebo Rocket.
 • nezahrnujte do názvů produktů vaší společnosti žádné názvy produktů Rocket.
 • nezahrnujte žádné názvy produktů Rocket do kořenové domény jakékoli webové stránky vlastněné vaší společností.
 • při použití názvu „Rocket“ v textu nepoužívejte Chybná písmena ani malá písmena.
 • nepoužívejte raketové slogany.
 • nepřipojujte název své společnosti s názvy produktů Rocket.
 • Nepoužívejte název ochranné známky Rocket pro produkt nebo službu jako podstatné jméno nebo v množném čísle nebo přivlastňovací formě.
 • nepoužívejte chybně nebo nesprávně velkými písmeny značky Rocket. Při prvním použití vždy uveďte raketu před jakýmkoli jiným názvem rakety s ochrannou známkou.

Fair Use guidelines for use and reference of Rocket ochranné známky

Rocket ochranné známky zahrnují grafiku(y) a slovo Rocket (jak je vidět na této stránce), jakož i další ochranné známky, loga, názvy produktů, služeb a vzory vlastněné společností Rocket. Rocket vynakládá velké úsilí a péči při vývoji a ochraně svých ochranných známek a vyhrazuje si všechna vlastnická práva ke svým ochranným známkám.

„Fair use“ ochranných známek Rocket, tj. použití třetí stranou bez výslovného povolení nebo licence, je omezeno pouze na textové odkazy na ochranné známky Rocket, jako jsou názvy produktů a služeb, a nezahrnuje loga Rocket. V takových odkazech musíte být pravdiví, nesmíte znevažovat raketu a nesmíte uvádět veřejnost v omyl. Musíte být jasní a přesní, pokud jde o povahu vztahu mezi Rocket a vaší společností, jejími produkty a jejími službami.

Níže jsou uvedeny dva běžné typy fair use:

 • když konkrétně odkazujete na raketové produkty.
  příklad: „… pomocí Rocket® Discover mohou uživatelé v týmu okamžitě sdílet nápady a vizualizace dat.“
 • když naznačujete, že raketový produkt je kompatibilní s jiným produktem.
  příklad: „produkt X je postaven na platformě Rocket® UniVerse®.“

Vezměte prosím na vědomí, že důraz by měl být kladen na název produktu a jakékoli doprovodné obaly vyrobené vaší společností. Označování by mělo klást důraz na název vašeho produktu tak, aby byl vnímán jako aplikace vyvinutá s, kompatibilní s nebo běžící s raketovým produktem.

použití loga rakety

raketa pečlivě omezuje používání jejích log. Žádná jiná společnost nesmí používat loga raket, pokud k tomu nemá výslovné písemné povolení Rocket nebo nemá licenci Rocket.

Chcete-li získat povolení k použití jakéhokoli loga Rocket kontakt:

použití „Rocket“ jako názvu společnosti.

„Rocket“ je ochranná známka společnosti Rocket Software, Inc. stejně jako název společnosti. Když se „Rocket“ používá k identifikaci společnosti Rocket Software, Inc., nazývá se obchodní název. Obchodní název použití obvykle platí, když se odkazuje na společnost, na rozdíl od konkrétního produktu. Je přípustné použít Rocket jako přivlastňovací, pokud máte na mysli Rocket společnost. V takovém případě název neidentifikuje zboží nebo služby(které jsou právně doménou ochranných známek).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.