most Vs nadjezd

srovnání Most vs. nadjezd mosty a nadjezd jsou často nepochopeny jako jedna a tatáž věc, ale dalo by se říci, že všechny nadjezdy jsou mosty,…